Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykiatripodden

Jun 13, 2024

Kan träning hjälpa den med psykossjukdom? Och finns det fler fördelar än de rent fysiska?

I avsnitt 17 av Psykiatripodden fördjupar vi oss i forskningsprojektet Fit for life som undersöker om fysisk aktivitet kan vara ett bra komplement till behandling vid psykossjukdom.

Medverkande: Camilla Frejd, fysioterapeut...


Mar 28, 2024

OCD, obsessive-compulsive disorder, och tvångssyndrom är två olika namn på samma sak: att du får ångest om du inte gör eller tänker på ett visst sätt.  

I avsnitt 16 av Psykiatripodden tar vi reda på vad sjukdomen innebär, hur det är att vara anhörig till någon med OCD men också hur du kan bli frisk....


Feb 22, 2024

Hur fungerar vården när en person begått ett brott men på grund av psykisk sjukdom anses för sjuk för att få fängelse? Och kan man fejka sig till rättspsykiatrisk vård?

Avsnitt 15 av Psykiatripodden handlar om rättspsykiatrisk vård. 

Medverkande: Pia Ahlstrand, specialistpsykolog och Sara...


Jan 9, 2024

Vilka är Psykiatrin Hallands största utmaningar för att kunna ge så bra vård som möjligt?

Och hur ska man möta att patienterna blir allt fler samtidigt som kostnaderna ökar, men utan att förlora personal?

Avsnitt 14 av Psykiatripodden om hur förvaltningschefen och psykiatrinämndens ordförande ser på...


Dec 5, 2023

När är ett barns ilska så stark att det kan vara bra att få professionellt stöd? Och hur kan det hjälpa att se sitt barn som en Ferrari?

Avsnitt 13 av Psykiatripodden handlar om hur föräldrar och vårdnadshavare bäst kan hjälpa sina känslostarka barn.

Medverkande: Johanna Magnusson, kurator på...