Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykiatripodden

May 29, 2023

Hur hjälper man bäst personer med självskadebeteende? Och varför självskadar man?

Avsnitt åtta av Psykiatripodden handlar om självskador och att se patienten som självbestämmande istället för maktlös. 

Medverkande: Linda Svensson, skötare och Peter Johansson, psykiatrisjuksköterska och sektionsledare.