Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykiatripodden

Jan 9, 2024

Vilka är Psykiatrin Hallands största utmaningar för att kunna ge så bra vård som möjligt?

Och hur ska man möta att patienterna blir allt fler samtidigt som kostnaderna ökar, men utan att förlora personal?

Avsnitt 14 av Psykiatripodden om hur förvaltningschefen och psykiatrinämndens ordförande ser på...