Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykiatripodden

Feb 22, 2024

Hur fungerar vården när en person begått ett brott men på grund av psykisk sjukdom anses för sjuk för att få fängelse? Och kan man fejka sig till rättspsykiatrisk vård?

Avsnitt 15 av Psykiatripodden handlar om rättspsykiatrisk vård. 

Medverkande: Pia Ahlstrand, specialistpsykolog och Sara...