Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykiatripodden

Mar 28, 2024

OCD, obsessive-compulsive disorder, och tvångssyndrom är två olika namn på samma sak: att du får ångest om du inte gör eller tänker på ett visst sätt.  

I avsnitt 16 av Psykiatripodden tar vi reda på vad sjukdomen innebär, hur det är att vara anhörig till någon med OCD men också hur du kan bli frisk....