Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna


Dec 11, 2022

Johanna drar parallellen mellan att investera i en god natts sömn och att investera i organisationens interna kommunikation. Är alla med på att hela organisationer kommunicerar och inte bara kommunikationsavdelningen? Jenny tycker att det görs för stor skillnad på det kommunikativa ledarskapet och medarbetarskapet. Och när det är dags att runda av dyker ett nytt område upp, är medarbetarna målgrupp för kommunikationen, eller kanske något helt annat?