Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna


Jun 15, 2023

Säsongsavslutning där Jenny och Johanna pratar om vikten av att se hela kommunikationssystemet och vad egentligen de olika kanalernas syften är. Kommunikationsavdelningen att guida medarbetarna både för att skapa engagemang men också undvika informationsstress och förvirring. Och visst kan det vara svårt att hitta energi till att jobba med sådant som är evighetsprojekt, då är det viktigt att hålla ögonen på målen och fira längs vägen.