Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna


Sep 7, 2023

Jenny och Johanna backar bandet till kärnan av allt - att hela organisationen kommunicerar. Och hur får man då koll på helheten? Vad behöver en organisation för att internkommunikationen ska fungera? Tillsammans mejslar de ut hur man kan börja formulera var man kan börja för att få klarhet kring hur kommunikationsavdelningen kan stötta verksamheten, medarbetarna och cheferna.  Och som körsbäret på glassen reflekterar Johanna om omvärldsläget och Jenny om kraften i att vara autentisk.