Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna


Dec 7, 2023

En organisation kan inte vara kommunikativ utan medvetna medarbetare. Johanna lyfter vikten av att ständigt jobba med förståelsen i organisationen för vad kommunikationen bidrar med och Jenny efterlyser förmågan att hålla fler tankar i huvudet samtidigt. Båds två delar också med sig av hur de hamnade in på internkommunikationsspåret i yrkeslivet.