Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna


Dec 21, 2023

Som en brygga från förra avsnittet plockar Jenny och Johanna upp tråden och reflekterar kring kommunikationsklimatets roll för att skapa en kommunikativ organisation. Johanna ser att trygghet och förlåtelse är två grundbuktar för att skapa en miljö där medarbetare kan vara ansvarstagande och villiga att bidra. Jenny efterlyser ett större fokus på att sätta "laget före jaget" och så adresseras både ledningen och styrelsens ansvar för det kommunikativa klimatet i organisationen.