Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna


Dec 22, 2022

Första snackisavsnittet - Jenny och Johanna reflekterar om någonting det snackas om i branschen. Denna gång är det distansarbetet som plockas upp. Jenny blev överraskad när hon upptäckte att bara en tredjedel av alla i Sverige kan arbeta på distans och Johanna berättar om sina insikter kring hur chefers kommunikation fungerar när de har ett team som inte alltid finns nära dem.