Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna


Feb 8, 2024

Jenny och Johanna är tillbaka efter ett extra långt jullov och tar sig an det breda temat om hur man får ihop arbetetet med den interna och externa kommunikationen. Att jobba casebaserat, kurera tillsammans och över organisatoriska gränser är en del som duon djupar kring. Och hur hänger värderingsarbete ihop med att slänga av sig bh:n när du kommer hem? Tune in!