Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna


Feb 28, 2024

Ett fullmatat avsnitt om vardagskommunikation för icke-kommunikatörer, vilket är en hörnsten för att skapa en kommunikativ organisation. Johanna inleder med frågan ”Hur skulle du reagera om det plötsligt slogs fast att du som medarbetare får veta att det finns krav på din kommunikation och att det kommer följas upp på digt nästa medarbetarsamtal?” Och sedan följer ett samtal om paketering av kommunikativt ansvar, att ha tid avsatt, att löpande ha kommunikationen på agendan, kanalmatrisen som hävstång och kommunikationsavdelningens framtida uppdrag i en kommunikativ organisation.