Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna


May 10, 2024

Vinjetten "Jenny och Johanna med gäst" är tillbaka, denna gången med Katrin Trotzig som är HR-chef på Coop. Avsnittet dedikeras åt att djupa kring samarbete, Jenny och Katrin berättar om sitt samarbete kring hälsofrågor på Keolis där de gemensamma ansträngningarna ledde till tydlig förbättring i medarbetarundersökningens resultat kring hälsa. Johanna resonerar kring betydelsen av gemensamma mål och Katrin understryker partnerskapet och att det är viktigt att samarbeta i verksamheten.