Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna


May 23, 2024

Det har blivit dags för Jenny och Johanna att knyta ihop säcken för poddresan. Det gör så klart genom att - reflektera! Varför startade de podden? Vad har de lärt sig? Och vad händer nu?