Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna


Jan 26, 2023

Johanna berättar om sin tillit till läkarkåren (även om Jenny är tveksam) och undrar när kommunikatörer ska få samma tillit som andra yrken. Är vi själva inte tillräckligt duktiga på att påvisa varför det är viktigt att ha just kommunikationskompetens och att det inte räcker med allmänbildning, inte minst i ett bolags styrelse? Jenny tar upp styrelsen ansvar för bolagets kultur och vikten av att i längde följa upp så att förändringarna håller.