Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna


Feb 9, 2023

Tillit var ett av de trendigaste orden när det kommer till värdeord i organisationer. Men Jennys känsla är att långt i från alla lever efter det. Hur jobbar vi långsiktigt med att skapa en kommunikativ miljö som har tillit som grundplatta? Några aspekter är att kommunikation behöver ses som mer än informationsspridning, oliktyckande och känslor behöver tas till vara och respekteras. Tilliten behöver gå both ways, de kommunikativa ansvaren vara tydliga och kommunikativa ledare är a och o.