Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna


Feb 23, 2023

Johanna lyfter frågan om inte kommunikatörer gör sig en björntjänst genom att inte enas om etiketteringen av delarna som ingår i gebitet internkommunikation. Är medarbetarkommunikation, arbetsplatskommunikation och intern kommunikation samma sak? Och vad är det namnet på området bör beskriva? Jenny berättar om projektet där begreppen blev helt förvirrade.