Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna


Mar 9, 2023

Jenny och Johanna gläds åt att Heide och Svingstedts bok Strategiskt lyssnade nu finns i tryckt format och att lyssnandet får mer uppmärksamhet. Reflektioner delas från läsningen av boken och det blir lite extra fokus på lyssnar- och tystnadskultur.