Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna


Mar 26, 2023

Jenny och Johanna fokuserar lite olika på kroppskommunikationen men delar generöst med sig av sina reflektioner kring det hela. Johanna ger bland annat tips på hur du kan komma igång med att finslipa på sitt kroppsspråk utifrån ett samtals tre olika delar och beroende på kommuniktionens syfte. Jenny delar med sig av feedback hon fått om sitt kroppsspråk när hon lyssnar. Och båda slår fast vikten vid att hålla fast i tipsen som stärker en, inte att fokusera på det som begränsar.