Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna

Nov 24, 2022

Vad håller egentligen Jenny och Johanna på med? Häng med på ett första test av poddformatet med två internkommunikations- och ledarskapsnördar.