Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna

Dec 22, 2022

Första snackisavsnittet - Jenny och Johanna reflekterar om någonting det snackas om i branschen. Denna gång är det distansarbetet som plockas upp. Jenny blev överraskad när hon upptäckte att bara en tredjedel av alla i Sverige kan arbeta på distans och Johanna berättar om sina insikter kring hur...


Dec 11, 2022

Johanna drar parallellen mellan att investera i en god natts sömn och att investera i organisationens interna kommunikation. Är alla med på att hela organisationer kommunicerar och inte bara kommunikationsavdelningen? Jenny tycker att det görs för stor skillnad på det kommunikativa ledarskapet och...