Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna

Dec 21, 2023

Som en brygga från förra avsnittet plockar Jenny och Johanna upp tråden och reflekterar kring kommunikationsklimatets roll för att skapa en kommunikativ organisation. Johanna ser att trygghet och förlåtelse är två grundbuktar för att skapa en miljö där medarbetare kan vara ansvarstagande och villiga att...


Dec 7, 2023

En organisation kan inte vara kommunikativ utan medvetna medarbetare. Johanna lyfter vikten av att ständigt jobba med förståelsen i organisationen för vad kommunikationen bidrar med och Jenny efterlyser förmågan att hålla fler tankar i huvudet samtidigt. Båds två delar också med sig av hur de hamnade in...


Nov 9, 2023

Jenny och Johanna kommer ofta tillbaka till att kommunikation är som klistret mellan människor. Det finns också en aspekt att kommunikation får individer och organisationer att växa. I det här avsnittet reflekterar Johanna kring att dialog nästan är omöjligt att ha en dialog utan att feedback ges och Jenny...


Oct 19, 2023

Hur hänger empati och employer brand ihop? Jenny och Johanna reder i varför det är viktigt att hjärtat får ta plats och inte ledare bara framför ett budskap. För vem vill egentligen långsiktigt jobba där medarbetaren är utbytbar och inte en människa? Johanna lyfter att det krävs en stor skopa mod för...


Sep 26, 2023

Jenny och Johanna lyfter debatten om antalet kommunikatörer i offentlig sektor och hur det kommer sig att en hel yrkeskår om och om igen blir ifrågasatta. En aspekt som också lyfts är att kommunikatörer skulle undanhålla information. Jenny efterlyser en djupare analys och omvärldskoppling. Johanna gräver kring...