Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna

Feb 23, 2023

Johanna lyfter frågan om inte kommunikatörer gör sig en björntjänst genom att inte enas om etiketteringen av delarna som ingår i gebitet internkommunikation. Är medarbetarkommunikation, arbetsplatskommunikation och intern kommunikation samma sak? Och vad är det namnet på området bör beskriva? Jenny berättar...


Feb 9, 2023

Tillit var ett av de trendigaste orden när det kommer till värdeord i organisationer. Men Jennys känsla är att långt i från alla lever efter det. Hur jobbar vi långsiktigt med att skapa en kommunikativ miljö som har tillit som grundplatta? Några aspekter är att kommunikation behöver ses som mer...