Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna

Mar 26, 2023

Jenny och Johanna fokuserar lite olika på kroppskommunikationen men delar generöst med sig av sina reflektioner kring det hela. Johanna ger bland annat tips på hur du kan komma igång med att finslipa på sitt kroppsspråk utifrån ett samtals tre olika delar och beroende på kommuniktionens syfte. Jenny delar med...


Mar 9, 2023

Jenny och Johanna gläds åt att Heide och Svingstedts bok Strategiskt lyssnade nu finns i tryckt format och att lyssnandet får mer uppmärksamhet. Reflektioner delas från läsningen av boken och det blir lite extra fokus på lyssnar- och tystnadskultur.