Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna

Apr 20, 2023

Kan man leda utan att kommunicera? Johanna inleder det här avsnittet med både den lättaste och svåraste frågan. Att bli ledare är att också att få en stor påverkan på dina teammedlemmar. Jenny reder ut den klassiska kommunikationstrappan. Johanna vurmar för att kommunikatörer ska vara lite mindre kreativa...


Apr 6, 2023

Jenny och Johanna återkopplar till en fråga som orsakat en del förvirring kring vad en coach faktiskt bidrar med. Behöver en coach ha gjort det du själv vill uppnå? Det talas om det coachande mindsetet och det faktum att alla kan utöva det med lite träning.