Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna

Jun 15, 2023

Säsongsavslutning där Jenny och Johanna pratar om vikten av att se hela kommunikationssystemet och vad egentligen de olika kanalernas syften är. Kommunikationsavdelningen att guida medarbetarna både för att skapa engagemang men också undvika informationsstress och förvirring. Och visst kan det vara svårt...


Jun 1, 2023

Bubbel och fanfarer - premiär för den nya vinjetten "Jenny och Johanna med gäst". Sällskap i etern tillsammnans med den stadiga programledarduon är Andreas Rosenlund som har lång erfarenhet inom kommunikation och press, senast som kommunikationschef på Kronans Apotek innan han blev egen konsult. Temat för...