Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna

Oct 19, 2023

Hur hänger empati och employer brand ihop? Jenny och Johanna reder i varför det är viktigt att hjärtat får ta plats och inte ledare bara framför ett budskap. För vem vill egentligen långsiktigt jobba där medarbetaren är utbytbar och inte en människa? Johanna lyfter att det krävs en stor skopa mod för...