Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna

Nov 9, 2023

Jenny och Johanna kommer ofta tillbaka till att kommunikation är som klistret mellan människor. Det finns också en aspekt att kommunikation får individer och organisationer att växa. I det här avsnittet reflekterar Johanna kring att dialog nästan är omöjligt att ha en dialog utan att feedback ges och Jenny...