Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna

Dec 21, 2023

Som en brygga från förra avsnittet plockar Jenny och Johanna upp tråden och reflekterar kring kommunikationsklimatets roll för att skapa en kommunikativ organisation. Johanna ser att trygghet och förlåtelse är två grundbuktar för att skapa en miljö där medarbetare kan vara ansvarstagande och villiga att...


Dec 7, 2023

En organisation kan inte vara kommunikativ utan medvetna medarbetare. Johanna lyfter vikten av att ständigt jobba med förståelsen i organisationen för vad kommunikationen bidrar med och Jenny efterlyser förmågan att hålla fler tankar i huvudet samtidigt. Båds två delar också med sig av hur de hamnade in...