Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna

Feb 28, 2024

Ett fullmatat avsnitt om vardagskommunikation för icke-kommunikatörer, vilket är en hörnsten för att skapa en kommunikativ organisation. Johanna inleder med frågan ”Hur skulle du reagera om det plötsligt slogs fast att du som medarbetare får veta att det finns krav på din kommunikation och att det...


Feb 8, 2024

Jenny och Johanna är tillbaka efter ett extra långt jullov och tar sig an det breda temat om hur man får ihop arbetetet med den interna och externa kommunikationen. Att jobba casebaserat, kurera tillsammans och över organisatoriska gränser är en del som duon djupar kring. Och hur hänger värderingsarbete ihop med...