Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna

Mar 21, 2024

Hur långt är ditt snöre det kommer till att vara ambassadör för din arbetsgivare? Och vad händer när det plötsligt stormar lite kring din organisation? Johanna tycker att varje ledning borde ställa sig frågan om de vill att medarbetarna ska kunna företräda bolaget och vad som då är rimligt att stötta dem...