Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna

Apr 11, 2024

Att konsekvent jobba med huvudbudskap kräver inte en så liten smula tålamod. Och vad behöver en tänka på för att dessa ska fästa och leva över tid? Och vad betyder huvudbudskapen i en kommunikativ organisation? Johanna pratar mer om hur ledningen behöver gå först och vikten av att synka så att alla...