Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna

May 23, 2024

Det har blivit dags för Jenny och Johanna att knyta ihop säcken för poddresan. Det gör så klart genom att - reflektera! Varför startade de podden? Vad har de lärt sig? Och vad händer nu?


May 10, 2024

Vinjetten "Jenny och Johanna med gäst" är tillbaka, denna gången med Katrin Trotzig som är HR-chef på Coop. Avsnittet dedikeras åt att djupa kring samarbete, Jenny och Katrin berättar om sitt samarbete kring hälsofrågor på Keolis där de gemensamma ansträngningarna ledde till tydlig förbättring...