Preview Mode Links will not work in preview mode

Email Jam


Jan 22, 2023

Mange (mange!) webshops fortæller, at de egentlig gerne ville sende flere kampagnemails, men pga. travlhed ender de med at sende færre mails, eller de sender mails 5 minutter i lukketid. Det bliver sjældent særlig godt!

Peter Lauritsen fra Texta har et bud på, hvordan vi løser det problem:

Du kan simpelthen automatisere arbejdet med kampagnemails, så du hæver din frekvens og sikrer en grundstamme af tilbagevendende kampagner, der udkommer hver uge – uanset hvad.

Det er ikke bare en tidsbesparende øvelse. De automatiserede kampagner skaber også mere omsætning, holder liv i dine læsere og gavner din deliverability.

Pocastens website: https://www.emailsummit.dk/blog/

Peter Lauritsen: https://www.linkedin.com/in/peter-kragh-lauritsen/

Texta: https://texta.dk/