Preview Mode Links will not work in preview mode

Email Jam


Jan 1, 2023

8. Sådan får du et juridisk korrekt samtykke (+ vigtig undtagelse og delte meninger)

Det er egentlig ret nemt og meget klart beskrevet, hvordan man indhenter et juridisk korrekt samtykke, så man må sende e-mails med markedsføring. Alligevel er der både en vigtig undtagelse og en praksis, der så absolut kan (og skal) diskuteres.

Hvordan du vælger at håndtere reglerne kan nemlig betyde uendelig meget for din listestørrelse og omsætning.

Mette Will og Emil Kristensen snakker jura og diskuterer de myter, misforståelser og holdninger, der knytter sig til reglerne for samtykke.

De 7 hovedregler for samtykke nævnt i udsendelsen:

  1. Virksomheden skal gøre det klart, at brugeren giver samtykke til at modtage markedsføring.
  2. Virksomheden skal oplyse, at samtykket kan trækkes tilbage.
  3. Virksomheden skal kunne dokumentere, at modtageren har givet samtykke, og denne dokumentation skal gemmes i 2 år efter, at samtykket sidst er benyttet.
  4. Det skal være klart, hvilke produkter eller services brugeren giver samtykke til, og via hvilket medie, brugeren modtager markedsføring – fx e-mail og SMS.
  5. Der må ikke bruges forud-afkrydsede felter, medmindre der er tale om nedenstående undtagelse (pkt. 6).
  6. Virksomheder må gerne sende nyhedsbreve til tidligere kunder, der ikke har givet samtykke til at modtage markedsføring, hvis 1) det handler om produkter eller services, der svarer til dem, de har købt og 2) kunden i forbindelse med køb er blevet oplyst om, at virksomheden vil sende markedsføring om tilsvarende produkter og 3) at kunden fik mulighed for at frabede sig det. Det fremgår af markedsføringslovens § 10, stk. 2.
  7. Virksomheden skal også have behandlingshjemmel for at håndtere persondata - det kan være et samtykke, hvor personen giver tilladelse til, at man må behandle persondata for at sende nyhedsbreve ud, og det kan indhentes samtidig med, at man indhenter samtykke til markedsføring ( a la: "Du accepterer samtidig vores persondatapolitik (link)".

Kilder:

Markedsføringsloven:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/426

Forbrugerombudsmanden om spam og uanmodede henvendelser:

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/hvad-gaelder/markedsfoeringsloven/spam-og-uanmodede-henvendelser/

Forbrugerombudsmandens spamvejledning:

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/46499/spamvejledning-2018.pdf

Forbrugerombudsmanden om GDPR:

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/50495/20180525-gdpr.pdf

Mettes artikel om at sende e-mails uden samtykke:

https://www.linkedin.com/pulse/sådan-sender-du-lovligt-reklamemails-uden-samtykke-hvis-mette-will/

Podcastens website:

https://www.emailsummit.dk/blog/