Preview Mode Links will not work in preview mode

Email Jam


Dec 4, 2022

Hvordan driver danske virksomheder email marketing anno 2022? Hvad kendetegner de mest succesfulde? Og hvor går udviklingen hen?

I denne episode diskuterer Mette og Emil den seneste rapport: E-mail Marketing i Danmark 2022 - Fakta, trends & benchmarks.

Få rapporten:

www. emailsummit.dk/rapport2022


Website:

www.emailsummit.dk/blog