Preview Mode Links will not work in preview mode

Email Jam


Nov 21, 2022

Mette Will og Emil Kristensen stiller nysgerrige spørgsmål og bliver
klogere på, hvordan man konkret og lavpraktisk segmenterer og
kommunikerer til forskellige kundetypers følelser – både på e-mail og
alle andre steder.

Gæst: Sanne Dollerup https://www.linkedin.com/in/sannedollerup/
Institut for Kundetyper: https://www.kundetyper.dk/

Podcast website: https://www.emailsummit.dk/blog/