Preview Mode Links will not work in preview mode

Sekielski. Po prostu

Jan 30, 2024

Szanowny Panie Prezydencie, ośmielam się napisać do Pana jako jeden z milionów Polaków zaniepokojonych sytuacją w kraju i niechlubną rolą, jaką odgrywa Pan w dewastowaniu porządku prawnego oraz niszczeniu zaufania obywateli do państwowych instytucji.


Jan 15, 2024

Na naszych oczach PiS próbuje zbudować mit "politycznych męczenników", których "cierpienia i krzywdy" mają dać tej partii paliwo na najbliższe miesiące i pretekst do kolejnych awantur pogłębiających zamęt w kraju.


Jan 15, 2024

W 2023 r. politycy demokratycznej opozycji udowodnili, że potrafią dokonać rzeczy prawie niemożliwej. W sytuacji finansowej i propagandowej dominacji PiS uzyskali wyborczy wynik, który dał sejmową większość, co jeszcze kilka miesięcy wcześniej zakrawało na cud. Teraz mają przed sobą trudniejsze zadanie...