Preview Mode Links will not work in preview mode

Sekielski. Po prostu


Jan 30, 2024

Szanowny Panie Prezydencie, ośmielam się napisać do Pana jako jeden z milionów Polaków zaniepokojonych sytuacją w kraju i niechlubną rolą, jaką odgrywa Pan w dewastowaniu porządku prawnego oraz niszczeniu zaufania obywateli do państwowych instytucji.