Preview Mode Links will not work in preview mode

Sekielski. Po prostu


Dec 20, 2022

Telewizja była całym jego światem, odwzajemnioną miłością, ale i narkotykiem, bez którego nie mógł żyć. Wizjoner, obdarzony niezwykłą charyzmą i głosem, który hipnotyzował rozmówców.