Preview Mode Links will not work in preview mode

Sekielski. Po prostu


Nov 24, 2022

Incydent z Przewodowa pokazał, że trwająca za wschodnią granicą wojna jest zagrożeniem także dla nas. Ten tragiczny wypadek obnażył niedostatki systemu obronnego Polski, a władza, która osiągnęła doskonałość w szerzeniu propagandy, po raz kolejny nie zdała egzaminu w sytuacji kryzysowej.