Preview Mode Links will not work in preview mode

Sekielski. Po prostu


Nov 29, 2022

Jarosław Kaczyński ma zawsze rację – to zdanie, choć nie znajduje się w partyjnym statucie, jest dla polityków Prawa i Sprawiedliwości niczym dogmat wiary.