Preview Mode Links will not work in preview mode

Sekielski. Po prostu


Apr 6, 2023

Bez względu na religijny wymiar Świąt Wielkanocnych w polskiej tradycji jest to czas radości i nadziei, wytchnienia i odpoczynku, spotkań z bliskimi i oderwania się, chociaż na chwilę, od szarej politycznej codzienności.