Preview Mode Links will not work in preview mode

Sekielski. Po prostu


Mar 21, 2023

Stare powiedzenie mówi, że ryba psuje się od głowy. Obóz władzy ten etap ma dawno za sobą, a procesy gnilne objęły już wszystkie organy państwa PiS. W rozkładzie są nawet instytucje odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo, co w kontekście wojny za naszą wschodnią granicą powinno budzić szczególny niepokój.