Preview Mode Links will not work in preview mode

PO AVU


Mar 9, 2023

Pátý díl audio podcastu PO AVU pod názvem: Jaké daně? Autorské právo přináší cenné rady čerstvým absolventům a absolventkám uměleckých škol v oblasti práva umění, daní, specifik v kontextu OSVČ, autorského práva a jiných pracovně-právních aspektů, s nimiž se vizuální umělci a umělkyně na začátku své umělecké praxe potýkají. Pozvání moderátora Petra Duba do studia PO AVU přijali Michal Adamovský a Martina Hájková.

Moderátor: Petr Dub
Produkce: Veronika Garbielová & Kateřina Hochmuth
Zvuk: Roman Štětina
Grafika: Štěpán Marko
Vydavatel: Akademie výtvarných umění v Praze
Kontaktní e-mail pro vaše podněty: po@avu.cz

Podcast PO AVU vznikl v rámci klíčové aktivity č. 5 Rozvoj vazeb mezi AVU a jejími absolventy realizované v rámci projektu AVUEDU+ Zvyšování kvality vzdělávání na Akademii výtvarných umění v Praze, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013182, který je spolufinancován Evropskou unií.

Toto dílo s názvem PO AVU: Jaké daně? Autorské právo od autora Petra Duba je dostupné pod licencí Creative Commons BY-SA 4.0 International. Licenční podmínky jsou dostupné na adrese creativecommons.org. Při zachování těchto podmínek, tedy především uvedení původu díla, jste oprávněni dílo šířit, a to i komerčně.