Preview Mode Links will not work in preview mode

Grønne Gymnasier


Jan 4, 2023

Den grønne omstilling handler ikke kun om vores bygninger, men også om, hvordan vi forandrer undervisningen henimod en mere bæredygtig praksis. Dér har skoler og organisationer i Berlin en længere erfaringshorisont, som de deler ud af i denne podcast, lavet i forlængelse af en studietur til Berlin i november 2022, som Gymnasiefællesskabet gennemførte.
Her undersøger vi, hvordan vi som gymnasier kan blive bedre til at undervise i et anderledes mix mellem praksis og teori, og hvordan samarbejde på tværs af fag kan gøre en stor forskel i den sammenhæng. Eller hvordan man kan bruge haver og udendørsarealer som del af undervisningen. Bliv inspireret til at få et stærkere fokus på bæredygtighed i undervisningen.

Kilder: Emily Horbach, Dathe Gymnasium, Juliane Orsenne, Wedding Naturschule, samt rektor Mikkel Harder Sørensen, Tårnby Gymnasium, vicerektor Steffen Møllegaard Iversen, Roskilde Gymnasium og rektor Mette Vedel fra Nørre Gymnasium.

Produktion og vært: Lasse Soll Sunde / lassesollsunde.dk