Preview Mode Links will not work in preview mode

Rok dla ciała


May 31, 2024

[WSPÓŁPRACA REKLAMOWA]

Kolejny odcinek "Roku dla ciała" to kolejni ciekawi goście i tematy, które udowadniają, że ciało niejedno ma imię. Z Oliwią Bosomtwe, autorką książki "Jak biały człowiek. Opowieść o Polakach i innych", Kaja Gołuchowska stara się rozłożyć na czynniki pierwsze znaczenie mniejszości wizualnych i związanych z nimi zestawów oczekiwań. Z drugim gościem – Jędrkiem Niemczykiem rozmawia między innymi o grubancypacji i kanonach piękna, które towarzyszą wyobrażeniu współczesnego mężczyzny, jednocześnie starając się znaleźć odpowiedź na pytanie: dlaczego ci sami sobie zgotowali ten los? Zapraszamy do słuchania!