Preview Mode Links will not work in preview mode

Polityczne złoto


Apr 26, 2024

Najbardziej intrygujące jest stanowisko bogobojnego Andrzeja Dudy w sprawie rozliczeń jego frienda Donalda Trumpa z aktorką porno Stormy Daniels.