Preview Mode Links will not work in preview mode

Polityczne złoto


Apr 15, 2024

Jeśli kierownik Donald postawił sobie za cel polityczne wykończenie prezesa Jarosława, to wynik wyborów pokazał mu, że na razie może o tym tylko pomarzyć. Ale Tusk to doświadczony gracz i raz zdobytej władzy łatwo z rąk nie wypuści.